11 thoughts on “Resident evil zeta 1.5:Máu nhuộm bến Tokyo

  1. Mk chỉ mới chơi hết tất cả các episode của resident evil (tất cả các phiên bản trên Playstation đến PC nói chung) chứ chưa từng chơi nobihazard bao giờ

  2. Các bạn mún coi thêm video nobihaza thì qua kênh mới của mình nhá
    https://www.youtube.com/channel/UCa2JLHQGiX6yOR_tQjgW62A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *