19 thoughts on “reset máy in brother HL 2240D. lỗi tone khi nạp mực

  1. cảm ơn bài viết của bạn. bài viết của bạn đã cứu nguy cho máy in của mình rất nhiều lần trong trường hợp cần in gấp.

  2. http://www.inkstarcomputer.com/bai-viet/huong-dan-reset-may-in
    mình có nhiều bài rết samsung vs borther nè ae nào cần thì vào tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *