25 thoughts on “ProE | CON GÌ CHẢ SUPPORT ĐƯỢC #8 JOKER – 1 Viên 1 Mạng

  1. 1 phần ProE có kỹ năng,1 phần có team sẵn chơi hiểu ý. Chứ đi rank đơn pick kiểu này ăn hành sấp mặt

  2. đối vs tôi sp là bảo kê đồng đội tốt nhất, hạn chế ăn mạng , khống chế chủ lực, soi map thế là đủ hay rồi,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *