7 thoughts on “[Powerpoint]Lấy ảnh động cho slide

  1. mình đã xem video + sub và like kênh bạn rồi nhé = vui lòng qua ủng hộ lại kênh mình nhé -hợp tác cùng phát triển = thank – tất cả anh em nào sub lại mình để lại comen mình sẽ sub và qua ủng hộ lại các bạn nhé – trước khi sub mình thì xem video 1 phút trước ko yutobe tính là spam đó

  2. tui sub bạn rồi. bạn sub lại mình nhé .chú ý hãy bật chế dộ hiển thị đăng ký nhé. mình kiểm tra trong 24h nếu k thấy thì mình hủy nhé tks là người sub thứ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *