5 thoughts on “[POWERPOINT 2013] BÀI 4 CHÈN HÌNH ẢNH ÂM THANH VIDEO VÀO POWERPOINT 2013

  1. cho mk hỏi muốn chèn video mà lúc mk cho chạy thử nó tự phát luôn thì làm như thế nào vậy?

  2. ad cho mình hỏi trong 1 slide có audio muốn ngừng và tiết tục audio đó thì m phải làm thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *