5 thoughts on “Phục hồi ảnh cũ – bai 3

  1. mình muốn bạn phục hồi 1 tấm ảnh gia đình được không ? địa chỉ để gửi ảnh , và gửi tiền cho bạn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *