22 thoughts on “Phim hài Châu Tinh Trì 2017 Long Tích Truyền Nhân Siêu nét 2017 TCN

  1. Để nguyên đth dọc. Đừg cài chế độ tự xoay màn hình.. Rồi bấm phóng to màn hình là dc

  2. Tóm lại là add muốn t xem kiểu gì đây??? Xoay ngang thì nó nhỏ xoay dọc thì nó thiếu muốn xem toàn màn hình thì cầm chếch điện thoại …. cực thấy bà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *