6 thoughts on “Phim Bách Hợp hay và đáng xem nhất – LGBT – Touch – Phim hay 2019

  1. Tinh yêu thật sự chỉ cần đon giản như vậy. Nếu thật sự đã mang trai tim trao ng đo thi hay lam tất cả để ng đo dc hp. Tinh yêu nào cũng đẹp nhưng tinh yêu mà k dễ có dc va chịu nhiều sự k chấp nhận nhất là tình yêu đẹp nhất vì thật sự phải dung cảm đánh đổi rất nhiều để có dc. Đây la 1 bộ phim hay nhất và đẹp nhất, tôi cảm thấy đầy ý chí va nghị lực tren con đường minh bước đi!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *