22 thoughts on “NOT ONLY… BUT ALSO – Cấu trúc văn nói – Thắng Phạm

  1. Dạ e chào thầy ạ.. Hiện tại e đang bắt đầu học giao tiếp… Trong quá trình e học e chi học thuộc va Đôi khi e học e thấy e k nhớ nỗi… Thầy có thể chỉ cách để diễn đạt câu Mình nói được k ạ

  2. Thầy ơi app lang kingdom bị sao mà chỉ có 25 grade và 10 bài thi phản xạ thôi. E học hết rồi giờ k còn để học tiếp

  3. I not only like watching your YouTube videos but also love building English vocabulary through Langkingdom. .
    Thank you very, very, very……..and very much from the bottom of my heart.
    Have a nice night.

  4. She's not only beautiful but also intelligent . Nó ko cân bằng về cấu trúc nhưng em thích có sử dụng đc ko thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *