12 thoughts on “Những chú gà chọi đã đi vào Huyền thoại của làng gà chọi Việt Nam

  1. mjh la nguyên o khanh hoa. mjh va mot so ae choi ga noi dong chien.mog muon dc jao luu voi ae voi niem đam mê cua mot ng choi ga noi chân chinh.01213681790.01668342453.01649987424

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *