13 thoughts on “Những cách xuất quân thần tốc của khai cuộc pháo đầu đầy uy lực của cờ tướng

  1. Ván này do ai đánh? Hay tự nghĩ ra. Video ko trích nguồn mà tự nhận hay không cảm thấy xấu hổ à? Ko phân tích các biến đi pt thế chỉ những ng gà 🐔🐓🐤mới thấy hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *