44 thoughts on “Nhờ ve chai mà tôi mua được con xe nửa trăm triệu

  1. Theo nhân tướng học, nói thẳng ra hơi buồn. Chứ người muỗi hỉnh làm không giàu đc đâu, tiền chỉ đủ ăn ko vất vả..còn giàu thì ko, ông bà nói vậy ă, từ xưa

  2. Anh phãi ra vựa ve chai mua chiếc 67 banh xác về thay võ hồi sinh nỗ máy mới đúng là thánh ve chai anh ơi

  3. DAU TIEN ,CHUC EM LUON DUOC NHIEU SUC KHOE ,VUI CUNG NIEM VUI KHI CO XE MOI ,TANG 1 LIKE ,CO DIP SE GAP NHAU .CHAO NHE ,GIO NAY LA 2 GIO 30 TRUA NGAY THU 6 ,.18 TAY THANG 10 NAM 2019 ,

  4. Thề luôn từ lúc nghe ông này cái, vào coi sao với nhờ ổng sửa jum cái dt. Mà gọi k dc với cm k thấy ổng hồi. Nản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *