Nhiều hoạt động vui chơi cho bộ đội trên địa bàn Quân khu 4Để những ngày nghỉ lễ của bộ đội diễn ra trong không khí vui tươi, thoải mái. Tại các cơ quan, đơn vị, nhiều trò chơi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc vùng miền đã được tổ chức, thu hút đông đảo mọi người tham gia. Cùng với các đơn vị trong toàn quân, một số đơn vị đứng chân trên địa bàn Quân khu 4 đã tổ chức các trò chơi truyền thống, tạo tình cảm đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, để cùng nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://arabsn.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *