10 thoughts on “[NHẬT TOP SEO] Hướng dẫn viết chữ lên ảnh bằng photoshop CS6

  1. Đừng Lụy Đồng Tiền Đừng lụy đồng tiền, tiền không mua được hạnh phúc đâu Đừng lụy vì tiền, tiền che tâm ta mờ lối đi Đồng tiền mình làm, bằng công lao sức lực chính ta Tiền quang minh, tiền trong sáng, lương tâm ta bình an Đừng lụy đồng tiền, mà đang tâm thay giả trắng đen Đừng lụy đồng tiền, mà trăm luân xa vào tối tăm Đừng mù vì tiền mà gây ra bao cảnh trái ngang, Làm bao nhiêu điều oan khiên, khiến cho cuộc đời sầu bi… Hãy thấy đó mọi người cũng như mình, cũng biết khóc hoặc cười trước vui buồn Hãy biết dốc đồng tiền vào chốn đau thương, bởi lúc chết đồng tiền chẳng đi theo mình Chớ oán trách đời mình vẫn đang nghèo, chớ đắm đuối tiền vì muốn sang giàu Cố gắng sống một đời sống thanh cao… Tiền đâu phải là tất cả… hahaha Làm được đồng tiền thì tạo cho gia đình ấm no, Làm được nhiều tiền thì sẻ chia cho người khó khăn Đồng tiền thật sự chỉ là như phương tiện thế thôi, Trần gian ai hiền lương, thế nhân lấy tiền mà đo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *