38 thoughts on “Nhạc DJ hay nhất năm 2016

  1. nước ngoài người ta nghe để thưởng thức âm nhạc !! việt nam thì lên giãy như gà cắt tiết bó tay

  2. og dj chơi nhạc hay ghê wá. còn mấy ôg ở dưới công mấy con cung nữ nhảy lưng tung còn ghê hơn nữa_))

  3. DJ đẳng cấp thì việt nam ko bằng ai cả còn đẳng cấp DJ ngực thì việt nam là vô địch

  4. Con người ở đây người ta biết giả ở đâu thật ở đâu. Hay thật, như một vở diễn vậy 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *