10 thoughts on “Nguy cơ ô nhiễm đầu nguồn sông Hồng ở Lào Cai: Vì sao 2 Phó Chủ tịch tỉnh “vênh” nhau?

  1. Quạng này ở huyện văn bàn mang lên lào cai thôi.
    Mấy bác xuống văn bàn mà xem. Đường thì nát. Nước quặng chảy xuống hà nội. Dân hà nội dùng vẫn khen ngon. 😂. Bãi tập kết ngay trạm ic16 còn khủng khiếp hơn. 😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *