20 thoughts on “Người phán xử tiền truyện ( Phan Hải và Vân Dung )

  1. Việt nam hết diễn viên hay sao mà lôi con đào chile vào tôi buồn cho nền điện ảnh việt nam

  2. Lại còn cho cả đào chi lê đóng vai giang hồ nữa, em lạy diễn viên và trương trình đào truyền hình Việt nam bộ phim có hai tác dụng nhục mặt giang hồ và vất phim Việt nam vào sọt rác

  3. Giang hồ l… mấy ông bà diễn viên bôi nhăng cuội lên người cổ suý cho cái lối sống bây giờ, nhìn mấy con không biết giang hồ thật hay giả bôi vẽ phát tởm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *