5 thoughts on “Người Phán Xử Tập cuối full màn hình

  1. Ủa sao là v ạ. Trời ạ sao thế tại tại .trời ạ tại sao v .ai ai là người viết ra bộ phim nầy v ạ .lúc cuối chú bị buồn tình hây thiếu nợ hây bị 1 số việc gì đó làm chú không có viết bài nửa v ạ .chú ơi chú ạ mắt đền chú đấy trả ngiu cho con .trả ngiu cho con đi ..tại bô phim.nầy con bỏ học con phải nói dối các thứ .sao chủ nhẩn tâm v .tại sao tại sao ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *