34 thoughts on “Ngọc Rồng Online – Ăn Cú Lừa Thế Kỉ Của Admin Trong Sự KIện Nhà Giáo VN 20/11

  1. A oi em bi mat tk a lay lai cho em dc ko tk:0377534071
    Mk:akikau789 nhung bi mat em vao trang wed lua dao dang nhap roi bi mat 😩😩

  2. Ah có xem tập đại hội võ thuật ko lão rùa cải trang thành jackkychun để vào và đấu với Goku và krilin nhưng cuối cùng ko đc vào vòng chung kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *