Ngắm biển Bãi Sau Vũng Tàu ngày cuối tuần lãng mạn / 15.6.2019Ngắm biển Bãi Sau Vũng Tàu ngày cuối tuần lãng mạn / 15.6.2019
Cẩm nang du lịch qua videos.
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019
Resort Vũng Tàu đẹp |
Resort Vũng Tàu đẹp |

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

1 thought on “Ngắm biển Bãi Sau Vũng Tàu ngày cuối tuần lãng mạn / 15.6.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *