10 thoughts on “Nên Mua Nhà Hay Mua Đất Khi Thị Trường Đang Xuống

  1. giá do người bán người ta kêu chứ có phải chú ớn bán đâu chê mắc! xem chơi tham khảo thôi mắy bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *