42 thoughts on “MotoSaigon đánh giá xe Honda XR150 2016

  1. Ko co canh xăng cung ko sau. Ae lo gì. Cai đầu mjh co trí ốc để lm j.suy nghỉ phai ko. Sau ae ko nghỉ cái đầu mjh la cai mái canh xăng🏍🏍🏍🏍🏍🏍😛😛😛😛

  2. Mình đi ở cung đường việt Nam được phải hok, sợ mua về bị csgt hỏi thăm hoài khi lưu thông trên đường cũng như đi phượt

  3. Quá đáng tiếc về vụ thắng xe, đi thắng đĩa quen rồi, đi sang thắng này sẽ đâm cả thế giới mất

  4. Ad cùi bắp…kỹ sư người ta thiết kế chuẩn chơi địa hình rồi Ad về nghiên cứu lại đi nha xe chơi địa hình thì thắng bố an toàn hơn thắng đĩa nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *