40 thoughts on “Một ngày đi chơi của gia đình | Sài Gòn đến Vũng Tàu

  1. Sao không gọi là từ t/p Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu nhỉ….thời thế đã đổi thay rồi mà, vẫn gọi tên củ rích, của thời hoang tàn lạc hậu.He…he….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *