6 thoughts on “Món ăn LẠ QUẮC KHÔNG BIẾT TÊN ở nhà hàng xứ ĐẠI HÀN – DU LỊCH HÀN QUỐC I cuộc sống sài gòn

  1. KHÔNG BIẾT TÊN ở nhà hàng xứ ĐẠI HÀN – không biết món tên gì phải hỏi những cô có gia đình chồng hàn quôc món đó đặc sãn như của người việt mình bún canh chua cá chót

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *