14 thoughts on “Microsoft Excel 2016 Bài 02: Thao tác cơ bản với Excel

  1. cảm ơn a, bài chia sẻ rất hay và hiệu quả.
    cho mình hỏi thêm 1 phần này:
    ô thứ tự 1,2,3,4,5,6, ô công thức tự động thay đổi kết quả tự động 3,4,5,6,7
    a có thể nói rõ hơn cách cài đặt
    cảm ơn a

  2. Ad ơi cho e hỏi là định dạng lại số điện thoại . E ấn vào data nhưng lại k hiện ra flat fill là sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *