1 thought on “Mẹo nhỏ / tăng độ sáng đèn Led / trên iPhone !!!!!!!

  1. Hôm nay giữ nó hiện nên mới biết ip có chức năng này. Sau đó làm lại không được nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *