2 thoughts on “Máy sấy: Lột nhãn mác; làm khô sơn móng tay và làm mềm đồ da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *