10 thoughts on “Lớp học mật ngữ tập 6, tớ không muốn lớn phần 3(nhân mã)/NNH

  1. Nhân mã ♐ cự giải ♋ thên bình ♎ thiên yết ♏ xẻ nữ ♍ sử tử ♌
    song ngư ♓ kim ngưu♉ bạnh dương ♈ song tử ♊ bảo bình ♒ ma kết ♑

  2. M.n muốn xem mà ko có sách thì lên google mà tìm nó có nguyên một cốt truyện lun . Chỉ cần gõ vào là có mà đọc cần j phải mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *