14 thoughts on “Lớp học mật ngữ – TẬP 3, TẬP 4

  1. Người lạ ơi! Xin hãy ĐĂNG KÝ kênh để ủng hộ mình và có thể theo dõi video tiếp theo sớm nhất nha. Thank you 😘😘😘

  2. Đúng rồi. Tuy mình là nhân mã thì mình cứ tảng lờ đi hoặc thề sống chết luôn và không bao giờ nhận 😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *