1 thought on “LỚP GIÁO LÝ HUYỆN YÊN MÔ NINH BÌNH DÂNG HƯƠNG NGÀY 27/7/2019

  1. Cầu mong các Anh Chị siêu sinh về tây phương cực lạc phù hộ cho đất nước mình hòa bình an lạc A Di Đà Phật !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *