8 thoughts on “Livetream tư vấn điều trị khi dùng Bạch Hoa Hồng (Oanh 0935 635 076)

  1. Em sử dụng 5 chai rồi mà chưa lột giờ sao chị nó mới hết mụn hơi hơi thâm thì chưa hết trong lúc sử dụng mặt em đỏ lên xưng Lên rất nhìu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *