25 thoughts on “Li & Sakura

  1. Ôi giồi ơi hai người này là trời sinh hai người này chắc ông trời ổng yêu hai người lắm mà tui là ông trời đánh đúc có xương bị ông trời không thương mà tui thích cặp đôi này nhất có mong bà chỉ cho tui như hai người này nghen thanks nghen tui mà gặp ông trời mà ông trời ko thương tui chắt tui sẽ rip ông trời này , tui muốn như hai người nàyyyyyyyyyy 😠😠😠🤬🤬🤬😭😭😭

  2. Hồi trước mê lắm, mà giờ coi lại thấy chán :<! Tui chỉ không tua khi tới khúc của hai đứa nó tình củm thôi à :v

  3. Chào các cậu, là tớ đây, tuổi thơ, tuổi thơ của chúng ta, tớ 19 tuổi rồi, thực sự 19 tuổi rồi, cái ngày chúng ta gặp nhau chúng ta cùng bằng tuổi, vậy mà h tớ đã lớn mất rồi, tớ nhớ các cậu, thực sự rất nhớ, chúng ta gặp lại nhau được không!!!!?😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *