2 thoughts on “Lê Dũng Vova đưa tin Nghệ An lấy hàng chục ha đất của dân làm dự án hồ chứa nước không đền bù

  1. Tao là chủ tịch nước sẽ tử hình hết bọn tham nhũng, làm cho dân nể phục thì nói chính quyền thối nát dân cũng vẫn theo. Ngược lại lãnh đạo ăn hại thì tuyên truyền hay cũng vô ích

  2. Khắp nơi trên đất nước chỗ nào chúng nó chả tìm cách biến tướng chia nhau cả đất đã cấp cho đối tượng thương binh liệt sỹ chúng nó cũng tìm cách trấn lột một cách trắng trợn mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *