5 thoughts on “Lan rừng lai châu 23/5 (đã bán) xin cảm ơn mọi người

  1. Bác có thuốc diệt ốc sên triệt để thì gửi cho nhà e 1 liều xem sao đêm nào cũng đi soi mà vẫn có nhiều b ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *