17 thoughts on “Kỳ Co – Eo Gió ở QUY NHƠN – Trâm Ly Ly

  1. Quy nhơn biển đẹp khổi bàng luôn chị ơi đẹp quá luôn nè chị. Chúc chị có chuyến đi chơi thật vui ve nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *