3 thoughts on “KINH DOANH CHÓ CẢNH

  1. Mình đã đăng ký kênh rồi.
    Tên mình là Đặng Anh Tú, mình sinh năm 1992, mình ở Thái Bình. SĐT 0978616019. Mình bắt đầu đi vào tìm hiểu và nuôi kinh doanh chó cảnh. Vốn ban đầu của mình hiện tại đang có 1 chú Pug mới phối và 1 chú Fox. Rất mong được bạn hướng dẫn và chỉ giáo. FB mình là Đặng Tú.
    Thanks you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *