29 thoughts on “Kiểu tóc phù hợp cho người có gương mặt dài _ High taper !

  1. cai nay anh ay cat giong taper fade hon la higt taper,thong thuong thi taper so may khach hang se noi,vi du ,so 1 ,hoac la so 1/2 ,hoac 1/ ruoi

  2. Mặt e dài + mũi hơi to, tóc rễ tre. phải thường xuyên đội mũ. Để tóc mái dài, layer các kiểu thì lúc không đội mũ nhìn như thằng ngáo ngơ. Để tóc dựng thì nhìn tổng thể mặt quá dài. Vậy nên để kiểu nào anh?

  3. Ah ơi sư thât em đã xem đc mây bai ah đăng ngân đây em thât sư thấy bổ ich cho thế hê đi sau còn yêú kém những chi tiêt nhỏ chưa hoan chỉnh . Nay đc anh chia sẻ thât bô ich. cảm ơn ah rât nhiêu

  4. Em cam ơn ah đã chia sẻ rât bổ ích cho thế hê đi sau .đưa nghành tóc việt toả sáng trong nc và ngoài nước . Cam ơn ah rât nhiêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *