29 thoughts on “Kĩ Thuật Kê Lược Cắt Tóc Chân Phương – VTQA [Cắt Tóc Nam]

  1. Cầm lược và tông ok, mới xem có vẻ nhanh nhưng sửa đi sửa lại, ko đẹp mất time. Kiểu này cắt trắng ngay từ đầu nhanh hơn, đẹp hơn. Cây lược này bản nhỏ và dày, ko phù hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *