23 thoughts on “Khu ẩm Thực Hải Sản Vũng Tàu

  1. Ăn thế này về mĩ sẽ bị chụp mũ là đồ ăn vn ôi thiu và bệnh và còn gọi là thân cộng nữa 🙂 chuẩn bị tinh thần bị ba que biểu tình đòi trục xuất về Việt Nam luôn đó 🙂

  2. 2 vk ck ăn ngon quá đi, sò huyết ăn kiểu vậy ko đó em ơi,ko xào há miệng ra đâu ah.sào kiểu vậy mơi ngon.sào há miệng chín quá ko được ngon í

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *