không cho chỉnh sửa trong excelkhông cho chỉnh sửa trong excel là nguyên tắc bảo vệ bản quyền file excel của mình, việc không cho chỉnh sửa trong excel

khiến người sử dụng chỉ được đọc nội dung file mà không cho chỉnh sửa trong excel làm xáo trộn thông tin của tác giả, vậy

không cho chỉnh sửa trong excel sẽ như thế nào? tôi sẽ trình bày để các bạn hiểu.

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

5 thoughts on “không cho chỉnh sửa trong excel

  1. Nhận hỗ trợ mở khóa MẬT KHẨU/password các File Excel, Word 2003, 2007, 2010, 2013…
    Liên hệ: (1) inbox hotmail: nguyenhoa.gvt@gmail.com HOẶC (2) Call/SMS 0984563247.

  2. Cái đó mà không cho chỉnh sửa chỉ với gà thôi Excel bảo mật kém lắm (Có cách nào Bảo mật khủng chia sẻ đi bạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *