Khởi công Đại học gần 4.000 tỷ tại TP Hạ Long | QTVTrường Đại học FLC sẽ theo mô hình trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Dự án Đại học FLC có tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng trên diện tích 50ha tại khu vực bãi thải mỏ của ngành than thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://arabsn.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *