khoa quản trị kinh doanh l sự nhập học l tốt nghiệp l có việc làm [KTOP TV]Chúng tôi cung cấp các thông tin về du học hàn quốc.

Video lần này chúng mình cùng tìm hiểu về ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học hàn quốc nhé

Nếu các bạn có thêm bất thắc mắc gì không chỉ ở nội dung du học mà về các trường đại học cũng như ngôn ngữ tiếng hàn các bạn hãy để lại tin nhắn hoặc gửi qua email, chúng tôi sẽ rất vui lòng trả lời cho các bạn.

Facebook :
Website :
Email : ktopedu@gmail.com
Call : +84931254533

#duhọchànquốc #khoaquảntrịkinhdoanh

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

7 thoughts on “khoa quản trị kinh doanh l sự nhập học l tốt nghiệp l có việc làm [KTOP TV]

  1. 영상에 붙어있는 흰색 베트남어 자막 때문에 유튜브 기능의 한국어자막이 잘 읽히지 않습니다. 영상자체의 베트남어 자막은 빼는게 좋겠습니다. 자막을 원하는 사람은 유튜브 자체에서 베트남어 자막을 켜서 볼테니까요.
    다만 ktop이 나오는 인트로 화면에 지원하는 자막 언어를 표시해두면 좋겠네요.
    아니면 나래이션 하는 아가씨가 자막기능을 지원하니 원하는 언어로 자막을 키고 보라고 언급해주는것도 좋겠습니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *