5 thoughts on “Khoa Ngoại Thần kinh – bệnh viện Nhân dân 115

  1. Be nhà con đươc sáu tuôi nhưng bac sĩ ở quên nói cháu bị iêu thần kinh nên chậm phát chuyên như bao trẻ khac vây đưa cháu đi đâu khám là tôt vây bác sĩ

  2. mong các bác sĩ cứu mẹ con đang bị u não, hiện đang nằm tại bệnh viện 115 chờ ngày mổ, con buồn lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *