28 thoughts on “khải nguyên ( phim ngắn ) 😋 VỢ CHỒNG TRẺ CON 😋

  1. Hahahaha cãi đoạn mà tôi còn có thể ở đâu nữa ở quáng bà ba bán chè cô đơn uống rượu một mình trong cơn lạnh giá cái đoan nài đọc mà mát cười thập😜😜😜😜😜😜😜😜😜

  2. chỉ vì 1 con cún ông gửi luôn sang mĩ ông sang thật phục ông – đô đô em làm j đâu mà gửi em đi – khải ca . mày tranh vợ tao .
    – _-

  3. Hay quá..công nhận Ks mà ghen lên trong bá đạo thật.😹😹.😂😂😂😂😂👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *