3 thoughts on “Khá Bảnh 4.0 🦅 Kiểu Tóc Bị Chửi Là Như Lông Lol Của Khá Bảnh Mốt Nhất Năm

  1. Mọi người vào link này đk lại kênh giúp mình nhé. Mình làm kênh mới mong mọi người ủng hộ ạ https://www.youtube.com/channel/UCdC2UXmJ_b3irxqmdInPVSQ

  2. . a bảnh mà ra tù á. Thì đừng chạy nha. Chửi tóc a Bảnh như lông lol à .
    Con cat [ đm}] chúng bây. A bảnh ra đánh tụi m ko trượt phát lào .
    Tóc sao thì kệ a Bảnh đi.
    Tóc tụ mày quá tròi đẹp ròi ha. ( ý kiến gạch đá xin nhận có ném ném luôn bao xi măng tao lấy về xây biệt thự cho a Bảnh)
    #mãilàFananhBảnh❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *