3 thoughts on “Kênh thả diều hướng dẫn làm diều ngôi sao thật đơn giản # 117

  1. Video chủ yếu chỉ các bạn cách gấp và cắt ngôi sao rất nhiều bạn chưa biết các bạn nên xem sẽ có ngày mình cần tới đó, chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *