6 thoughts on “Ipad 1 hiện giờ chẳng khác nào 1 cục gạch.. đang dần dần bị lãng quên

  1. ​ Phú Quốc Offline cài phần nghe gọi thay dt để bàn

    không có khiếm lấy cái đinh 5 phân, đóng nó lên tường

    ( đẻ tương nhớ IOS, Mà mọi người đã trung thành sử dụng

    https://archive.org/download/GamesRoom

  2. Mình cũng mới mua con ipad 1 cách đây 4 tháng máy sài ngon bây giờ bị chặn yutobe màn hình đen xì o xem được rất là buồn, may mà trước đó mình còn mua thêm 5 cái máy tính bảng android khác để dự trữ lúc cần để xem yutobe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *