49 thoughts on “Hướng dẫn thiết kế tóc , váy cho cô gái cung Xử Nữ

  1. Cung xử nữ của ngỗng cute và dễ thương quá điii
    Biết khi nào mới làm được giống ngỗng ta 😋😋😋

  2. Hello❣️👋Nice comment thank you so much❣️
    I'm your video the very so fan❣️😘
    Nice cute animation character picture❣️😘👍🙏👋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *