22 thoughts on “Hướng dẫn thay chốt bản lề và lưỡi gà bật lửa Zippo – 0903817102

  1. Thưa chú hiện tại con có 1 con zippo con nghĩ là hàng fake, nhưng là quà kỷ niệm, con muốn qua chú thay con tán của lưỡi gà và thay bánh xe thì chú có nhận k ạ?

  2. A oi quet cua e ngay chỗ ngăn trên miếg chắn giữ lưỡi ga bi bug ra khỏi ruột phai lam sao để sửa ạ. Dính luôn ốg lò xo đựg đá . Bug ra ngoai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *