5 thoughts on “Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy nhảy trong powerpoint

  1. Bạn dùng office bao nhiêu vậy? Mình đang dùng office 2010. Nằm ở bên cạnh kho hiệu ứng í! Bạn kích vào đối tượng rồi phần đấy mới xuất hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *